Wellion CALLA Classic

Wellion CALLA Classic


просто удобен!

Просто измери и това е! Това твърдение описва напълно апарата за кръвна захар Wellion CALLA Classic.
 
Удобна и необичайна форма, ясен за отчитане екран, гумирана основа срещу приплъзване са само част от нещата, облекчаващи живота с диабет.
 
Основният фокус е насочен към лесното използване на апарата за кръвна захар и затова допълнителни функции са изключени. Запаметява се само последният измерен резултат. Натиснете бутона означен с „лампа” за да видите последният резултат силно осветен и ясен.
 
Малка капка кръв от 0,6 µl и 5 секунди време на измерване гарантират бърз и точен резултат при всекидневното използване на Wellion CALLA Classic.
 
Заради задното осветяване на екрана и много големите цифри, резултатите са повече от ясни за отчитане. Много диабетици ще бъдат изненадани от отличното отчитане на резултата във всекидневието си.

Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.