Wellion GALILEO GLU/KET BTE

Wellion GALILEO GLU/KET BTE измерване на глюкоза и кетони

ЕДИН АПАРАТ – 2 ПАРАМЕТЪРА

Прехвърляне и управление на данните с Bluetooth чрез приложение – за по-добро управление на диабета

Праг на възприемане на хиперпредупреждение / кетоацидоза
За хората с диабет измерването на кръвната глюкоза е част от всекидневието. Глюкозата/кръвната захар е основния източник на енергия в тялото. Чрез Wellion GALILEO GLU/KET BTE сега може да измервате кръвната захар и кетонните тела и да ги прехвърляте чрез Bluetooth към Wellion приложение, което може да се свали от Google Play Store (скоро и от Apple App Store).
 
Просто поставете една тест лента за кръвна захар Wellion GALILEO в осветяемото гнездо на апарата. Апарата автоматично се включва и поема подадената към тест лентата капка кръв. След отброяване, апарата Wellion GALILEO GLU/KET BTE ще покаже текущата стойност на кръвната захар с големи цифри на осветяем екран.
Тялото ни може да използва глюкозата за енергия, само ако има и достатъчно инсулин по това време. Ако няма инсулин, тялото ни използва мастни киселини като алтернативна доставка на енергия, при което се образуват кетонни тела, които при висока концентрация водят до живото- застрашаващата кетоацидоза. Поради тази причина, когато кръвната захар е висока е силно препоръчително измерването и на кетонните тела, за да може да се предвиди кетоацидоза и да се вземат навременни мерки.
 
Предупреждение за хипергликемия/евентуална кетоацидоза
Може да се настрои аларма при висока кръвна захар, която да предупреди за кетоацидоза. Ако апарата покаже тази аларма, когато сте измерили кръвната захар, е препоръчително и измерване за кетони.
 
Измерването на кетони се извършва с апарата Wellion GALILEO GLU/KET BTE и тест ленти за кетони Wellion GALILEO KET. Тест лентите за кетони са индивидуално опаковани и винаги може да носите с Вас една или две тест ленти, в случай на необходимост. Кодиране не е необходимо, тъй като апарата автоматично разпознава вида на използваната тест лента.
 
Апаратът Wellion GALILEO GLU/KET BTE надвишава всички изискуеми критерии за точност по новия стандарт EN ISO 15197:2015.
 
Клиничното проучване „ Оценка точността на системата на апарат за кръвна захар и ß-hydroxybutyrate(кетони в кръвта)” показва висока точност от ± 10% при измерване на кръвната захар.
 
Апаратът Wellion GALILEO GLU/KET BTE е надеждно средство и когата желаете да измерите кетоните при практикуване на кетогенна диета. Просто използвайте капка кръв от пръста, както и при измерване на кръвна захар. Повече за измерването на кръвна захар може да намерите тук.
Правилната работа с апарата Wellion GALILEO GLU/KET BTE може да видите в указанието за употреба.
Апаратът Wellion GALILEO GLU/KET BTE използва единствено тест ленти за кръвна захар Wellion GALILEO и тест лентите за кетони Wellion GALILEO KET.

Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.