Виртуален апарат

Измерване:
Натиснете бутон „START“ за да започне измерване. При поява на резултат върху екрана ще видите и мигащ символ на ябълка. Това е маркер за преди/след хранене. Може да изберете маркер като натиснете бутон със стрелка: „преди хранене (цяла ябълка), след хранене (огризка от ябълка) или без символ (няма маркер). След избора на маркер натиснете бутон OK за потвърждение. Резултатът се запаметява заедно с маркера. Натиснете „OFF“ за да изключите виртуалния апарат.
 
Памет:
Натиснете и задръжте бутон ОК докато не видите символ „mem“ на екрана (3 секунди). Отпуснете бутон ОК и разгледайте запаметените резултати чрез бутоните със стрелки. При повторно натискане на бутон ОК ще се появят усреднени стойности, които може да разгледате с бутоните със стрелки.
 
Настройки:
Натиснете и задръжте бутон OK докато не видите мигаща дата(5 секунди). Отпуснете бутон ОК и чрез бутоните със стрелки разгледайте различните настройки. За да влезете в някоя от тях натиснете бутон ОК.

Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.