Продукти/Апарати за кръвна захар/Wellion CALLA Light/Виртуален апарат/

Измерване:
Натиснете бутон „START“ за да започне измерване. При поява на резултат върху екрана ще видите и мигащ символ на ябълка. Това е маркер за преди/след хранене. Може да изберете маркер като натиснете бутон със стрелка: „преди хранене (цяла ябълка), след хранене (огризка от ябълка) или без символ (няма маркер). След избора на маркер натиснете бутон OK за потвърждение. Резултатът се запаметява заедно с маркера. Натиснете „OFF“ за да изключите виртуалния апарат.
 
Памет:
Натиснете и задръжте бутон ОК докато не видите символ „mem“ на екрана (3 секунди). Отпуснете бутон ОК и разгледайте запаметените резултати чрез бутоните със стрелки. При повторно натискане на бутон ОК ще се появят усреднени стойности, които може да разгледате с бутоните със стрелки.
 
Настройки:
Натиснете и задръжте бутон OK докато не видите мигаща дата(5 секунди). Отпуснете бутон ОК и чрез бутоните със стрелки разгледайте различните настройки. За да влезете в някоя от тях натиснете бутон ОК.

www.wellion.bg/bg/Products/Blood_Glucose_Meters/wellion_calla_light/Virtual_Meter/