Кръвта на човека и животните се различава

Кръвта на хората и животните се различава!


Разпределението на глюкозата в кръвта на хора и животни е различна. От друга страна хората и животните имат и различен хематокрит (PCV) – хора: 37-50%, кучета: 37-55%, котка: 24-45%, кон: 24-48%, което означава, че броя на еритроцитите се различава много.
 
Също така има голяма разлика и в размера на самите еритроцити, което води до различно разпределение на глюкозата в плазмата. Например при хората 42% от глюкозата е в еритроцитите и 58% е в плазмата.
 
При котките (по-малко на брой и размер еритроцити) само 7% от глюкозата е в еритроцитите, а 93% е в плазмата.

VET blooddiff bg: VET blooddiff bg (© Wellion)

Сравнение на резултатите получени с ветеринарен апарат за кръвна захар Wellion GLUCO CALEA и 3 апарата за хуманна употреба спрямо лабораторен апарат

Апаратите за кръвна захар за хуманна употреба показват големи отклонения!

VET Comparison bg: VET Comparison bg (© Wellion)
Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.