Разлика в калибрирането

Разлика в калибрирането на апарата за кръвна захар за хора и за животни


В случай, че използвате апарат за кръвна захар за хуманна употреба върху куче, котка или кон, ще получите неточни резултати, т.е. показанието на екрана на апарата ще е твърде ниско.
 
Апаратът за хуманна употреба е калибриран за човешка кръв и измерва правилно кръвната захар при хора. Този резултат е различен от резултата за кучета, котки или коне. За получаване на точен резултат за животни е необходимо използването на ветеринарен апарат за кръвна захар.
 
Апаратът Wellion GLUCO CALEA взема под внимание разликите в кръвта между хора и животни и е специално калибриран за кучета, котки и коне.

VET Calibr bg: VET Calibr bg (© Wellion)
Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.