Убождащо устройство Wellion PRO2

Убождащо устройство Wellion PRO2


Безопасно защото е с бутон за изхвърляне
 
Убождащото устройство Wellion PRO2 предоставя максимална безопасност и комфорт при получаване на капка кръв.
 
Поради бутона за изхвърляне на използваните игли се предотвратяват случайни неволни убождания. 10 дълбочини на убождане
 
Съвместимо с всички игли освен Accu-ChekSoftclix Securlancets Pro и OneTouch Delica lancets.
 

  БУТОН ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ
За предотвратяване на неволно убождане с използвана игла
  НЕЖНО
Поради специалния механизъм убождането е почти безболезнено
  ДЪЛБОЧИНА НА УБОЖДАНЕТО
Избор между 10 дълбочини на убождане, според кожата.

Pro2: Pro2 (© Wellion)

Убождащото устрйство Wellion PRO2 е не само с елегантен дизайн и високо качество, но и отговаря на ергономичните изисквания. Ето защо убождащото устройство е удобно за ползване при получаването на кръвна проба от пръста.
 
Възглавничките на пръстите са много чувствителни и затова убождащото устройство Wellion PRO2 е толкова нежно към кожата.
 
Индивидуалните настройки на дълбочина на убождане позволяват получаването на правилното количество кръвна проба.

Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.