Wellion WAVE Plus

Wellion WAVE Plus


ВИСОКОТО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ И СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО УСЛОЖНЕНИЯ МОГАТ ДА СЕ ПРЕДОТВРАТЯТ И ЛЕКУВАТ
 
Измерване на кръвното налягане на предмишница
 
Много хора се чувстват добре продължително време и нямат оплаквания, независимо от това, че имат високо кръвно налягане. Други пък се оплакват от главоболие, замайване, трудно дишане и умора. Главоболието се появява обикновено сутрин и изчезва след час, два. Но тези симптоми могат да имат друга причина – редовното измерване на кръвното налягане ще помогне за изясняване на симптомите. Високото кръвно налягане често е свързано с други сърдечно-съдови рискови фактори като диабет, затлъстяване и хиперлипедимия.
 
Високото кръвно налягане успешно се лекува при взаимно съдействие между лекар и потребител. Лечението е свързано с индивидуалния случай.
 
 
Апарат за кръвно налягане Wellion WAVE Plus
 

Апаратът за кръвно налягане Wellion WAVE Plus е изключително удобен за употреба. Осветяемият екран с много големи цифри е лесен за отчитане.
 
 
Чрез цветна скала отстрани на екрана, може не само да се види съответния резултат, но и да се класифицира съгласно препоръките на СЗО. Ако резултата е нормален, маркера отстрани е зелен. Твърде високо кръвно налягане се маркира в червено, а нормално-високо е в жълтата зона. Много пректичен визуален индикатор за по-добра оценка на резултатите.
 
 
Съвети при измерване на кръвното налягане

:  (© )

 

  • Отпуснете се и останете неподвижни за 5-10 минути преди измерване.
  • Седнете удобно на стол с облегалка.
  • При контролните измервания винаги използвайте ръката с по-високо кръвно налягане – обикновено лявата ръка(близо до сърцето). Разположете ръката, така, че маншета да е на едно ниво със сърцето.
  • Стъпете на пода с двата крака.
  • Останете спокоен по време на измерването – говорене, смеене или кашляне ще доведе до неточен резултат.
  • След тежка физическа активност, спортуване, хранене, тютюно пушене, консумация на алкохол и къпане, изчакайте поне 30 минути преди да се измерите, тъй като тези активности влияят върху кръвното налягане.
  • Не се притеснявайте за необичаен резултат от едно измерване. Проведете няколко измервания през по-дълъг период от време, което ще даде по-добра представа за кръвното Ви налягане.


 

:  (© )
WHO Classification:  (© )
Защо е препоръчително да се измерва кръвното налягане в домашни условия?

The products meet the electromagnetic compatibility requirements of EN60601-1-2 and the safety standards of EN60601-1, as well as the performance criteria of IEC 80601-2-30, specified in EEC Directive 93/42/EEC.

Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.