SARS-CoV-2 Ag Antigen
> www.wellion.bg/bg/../corona/antigen

Wellion SARS-CoV-2 Ag антигенен бърз тест


Показва наличието на остра инфекция само за 15 мин

Wellion SARS-CoV-2 Ag бърз тест се използва за да открие капсиден протеин от вируса (=антиген) и да визуализира остра инфекция с Covid-19. Тестването се провежда, като първо се взема проба от назофаринкса и след това медицински персонал може да получи резултат само за 15 минути. Тестът е подходящ за използване при симптоматични пациенти, както и такива без симптоми и може да се проведе без необходимост от лабораторна апаратура. Тестът е идеално средство за скрининг на хора били в контакт с вече заразени или пък за хора работещи във високо рискова среда.
 
Възможно е използване на 3 вида проби
...назална (предната част на носа)
....назофарингеална
....орофарингеална

Wellion SARS-Cov-2 Ag Antigen übersicht:  (© )
nasal swab BG:  (© )

Wellion SARS-CoV-2 Ag Antigen Rapid Test Anterior Nasal

Wellion SARS-CoV-2 Ag Antigen Rapid Test How to

- Качествено откриване чрез имуноанализ на капсиден протеин от вируса (=антиген)
- Назална/фарингеална проба взета чрез тампон
- Без необходимост от апаратура, може да се проведе навсякъде
- Използва се от медицински персонал
- Преимущество: визуализиране на остра инфекция
- Бърз резултат само за 15 минути
- Подходящ за пациенти с или без симптоми
- Скрининг на хора били в контакт със заразени с SARS-CoV-2
- Скрининг на хора работещи във високо рискова среда (болници, старчески домове, аптечен персонал)
 
Функционалност: Когато в пробата има достатъчно количество вирусен антиген, то той се свързва със специфични антитела нанесени на тестовата касета и се появява оцветена линия, показваща наличието на протеин, който е част от вируса.    
 
Характеристики
Принцип на теста: имунохроматографски анализ
Проба: назална, орофарингеална, назофарингеална
Обем на пробата: 60мкл
Време за анализ: 15 минути
Околна температура при тестване: 15-30С
Съхранение на теста при: 2-30С
Срок на годност: 24 месеца
Специфичност: 100%
Чувствителност: 95,04%
Клинична точност: 98,91%
Опаковка: 25 теста

Wellion SARS-Cov-2 Ag Antigen test procedure:  (© )
Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.