Wellion SENSOR Training
> www.wellion.bg/bg/../sensor/sensor_training

Онлайн обучение на Wellion SENSOR

Скоро ще можете да гледате нашите видеоклипове за приложението на Wellion SENSOR CGMS.
 
Можете да получите съвет в Често задаваните въпроси още сега. Открийте как Wellion SENSOR може да подобри качеството ви на живот.

Бърз списък за стартиране на Wellion SENSOR  Илюстрирано ръководство в малък формат и чек листа за първоначално използване на системата Wellion SENSOR CGMS

screenshot checkliste bg:  (© )

Въпроси и отговори за непрекъснатото наблюдение на глюкозата (CGM)
Каква е разликата между измерването на глюкозата в тъканите (CGM) и измерването на глюкозата в кръвта (BGM)?
Как се извършва измерването на тъканната глюкоза с помощта на Wellion SENSOR?
Какви са предимствата на Wellion SENSOR?
На какво трябва да обърна внимание, когато нося сензор?

screenshot cgms ratgeber bg:  (© )

Приложението на Wellion AiDEX SENSOR е налично на 18 езика.     German, Bosnian, Bulgarian, English, French, Greek, Italian, Croatian,  Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Swedish, Slovakian, Slovenian,  Spanish, Czech, Turkish

sensor app apple mmol:  (© )
sensor app google mmol:  (© )

Често задавани въпроси за Wellion SENSOR ("FAQ")

Къде може да бъде поставен сензорът Wellion SENSOR?
Препоръчителните места за поставяне са коремът и задната страна на горната част на ръката.
 
Не мога да освободя апликатора си Wellion SENSOR?
Натиснете плътно апликатора на Wellion SENSOR към мястото на приложение. По-голямата част от синия пръстен трябва да изчезне. След това натиснете синия бутон, за да настроите базата на Wellion SENSOR.
 
На какво разстояние трябва да се намира мястото на прилагане на Wellion СЕНЗОР от мястото на вече поставрна инсулинова помпа?
Мястото на приложение на Wellion SENSOR трябва да бъде на разстояние най-малко 7,5 см от мястото на поставената инсулинова пома.
 
Лепенката ми не залепва добре. Какво трябва да взема предвид?
Преди да поставите основата на SENSOR: Почистете или дезинфекцирайте добре мястото за поставяне и го оставете да изсъхне напълно. За по-добро прилепване използвайте предоставения залепващ се допълнителен пластир.
Силата на залепване на лепенката намалява при продължително къпане в комбинация с различни сапуни и овлажняващи кремове за тяло.
 
На какво разстояние мога да се отдалеча от приемника (приложението/PDA) с помощта на Wellion SENSOR?
Максималният обхват на предаване е 2 метра, за да се гарантира непрекъснато предаване на данните.
 
Предават ли се данни, ако разстоянието между Wellion SENSOR и приемника е по-голямо от 2 метра?
Ако разстоянието е по-голямо от 2 метра, данните се съхраняват временно в предавателя. Веднага щом Wellion SENSOR и приемникът (приложение/PDA) отново са в обхвата на предаване, събраните данни ще бъдат предадени автоматично.
 
Колко дълго може да се използва трансмитерът?
Ако се използва правилно, гарантиран експлоатационен живот на трансмитера е 4 години.
 
Трябва ли да се калибрира сензорът Wellion?
Wellion SENSOR е предварително калибриран, така че не е необходимо да се калибрира със стойност на кръвната глюкоза. Въпреки това можете да калибрирате Wellion SENSOR , ако е необходимо.
 
Какво трябва да имам предвид, ако поискам да калибрирам?
Трябва да калибрирате само когато нивото на глюкозата в кръвта е постоянно. Не калибрирайте, ако току-що сте се нахранили, упражнявате се или току-що сте поставили инсулин. Най-добре е да калибрирате сензора, на гладно.
 
Мога ли да плувам със сензора Wellion SENSOR ?
Да, Wellion SENSOR е водоустойчив (IP27). Той може да бъде потапян до 30 минути на дълбочина един метър.
 
Мога ли да излагам сензора Wellion SENSOR на силни магнитни полета?
Ако сте записани за изследване с ядрено-магнитен резонанс, моля, свалете целия Wellion SENSOR (основа и трансмитер) преди изследването - не го внасяйте в стаята за изследване.
Внимание: Съхранявайте предавателя на сигурно място, той ще бъде използван отново и отново.Допълнителна информация за електромагнитната съвместимост можете да намерите в ръководството.
 
Какво трябва да имам предвид, когато задавам паролата си в приложението Wellion AiDEX SENSOR?
Изберете парола, състояща се от поне 8 символа. Паролата трябва да съдържа поне една главна буква, една малка буква и една цифра.
 
Колко време трябва да отнеме сдвояването на трансмитера и приемника (приложение / PDA)?
Сдвояването трябва да се осъществи в рамките на 5 минути след настройването на сензора Wellion SENSOR.
Внимание: Трансмитера трябва да бъде прикрепен към основата на сензора ПРЕДИ сдвояването, тъй като в нея се намира източникът на енергия (батерията) за предаване на данни.
 
Показва се съобщението "Серийният номер е въведен неправилно".
Моля, проверете дали въведеният сериен номер съвпада с този върху самия предавател (до символа SN).
Забележка: В серийните номера използваме само цифрата 0, а не буквата О.
 
Как мога да видя не само текущата стойност на глюкозата в приложението Wellion AiDEX SENSOR, но и стойностите на глюкозата в кривата на глюкозата?
Просто докоснете с пръст точка от глюкозната крива и ще видите стойността на глюкозата, включително точния час.
 
Нивата на глюкозата ми постоянно се покачват? Каква е причината за това?
Моля, проверете дали трансмитерът Wellion е здраво закрепен към основата на сензора. Не трябва да има пролука. Ако има, моля, натиснете предавателя до долу.
 
Възможно ли е друг човек (напр. член на семейството) да разчита стойностите на сензора ми в реално време (на мобилния си телефон)?
 Да, стига да добавите това лице в приложението и да дадете съгласието си. Това може да бъде ценна подкрепа, напр. за болногледачи на възрастни хора, партньори или родители на ползватели на SENSOR и др.
Стъпка 1: Първо, членът на семейството ви инсталира приложението Wellion AiDEX SENSOR на мобилния си телефон, регистрирайки се с имейл адреса си.
Стъпка 2: След това отворете приложението си Wellion AiDEX SENSOR. На началния екран под настройките се намира полето "Споделяне и следене". Тук можете да добавите имейл адреса на желаното лице (лица), което "споделя" вашия акаунт.
Стъпка 3: След това членът на вашето семейство ще намери иконата "Споделяне и следване" в горния десен ъгъл на приложението си на началния екран. Данните на свързания потребител на СЕНЗОР могат да бъдат прегледани тук, в раздел "Следване". Зададените аларми също се споделят.
Щом изтриете имейл адрес от списъка "Споделяне", данните ви вече не могат да бъдат разглеждани от другото лице.
 
Кривата на глюкозата ми показва прекъсване?
Каква е причината за това?Излезте от приложението Wellion AiDEX SENSOR и го стартирайте отново. Възможна причина може да е грешка при свързването.
 
Кога мога да създам отчет за CGM?
За да създадете CGM отчет, са необходими показания от 5 последователни дни (= 1440 показания).
 
Използват ли се маркерите за събития в приложението Wellion AiDEX SENSOR за изчисления?
Не. маркерите за събития, които въвеждате в приложението (инсулин, лекарство, въглехидрати, спорт), са само за ваша информация и не се включват в никакви изчисления.

Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.