Wellion 28G lancets
> www.wellion.bg/bg/../Lancets/wellion_28g_lancets

Игли за убождащо устройство Wellion 28G


Изключително тънки за почти безболезнено получаване на капка кръв
 
Съвременни игли за убождащо устройство, размер 28G за нежно получаване на капка кръв.
 
Снабдени с предпазно капаче и изключително тънки за почти безболезнено получаване на капка кръв.
 
Съвместими с всички убождащи устройства с изключение на AccuChek Softclix и Securject Pro.
 
Съдържание:
50, 100 или 200 бр.

Lanzetten 28G 100ct:  (© )
Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.