Wellion 33G lancets
> www.wellion.bg/bg/../Lancets/wellion_33g_lancets

Игли за убождащо устройство Wellion 33G


Изключително тънки за почти безболезнено получаване на капка кръв
Съвременни игли за убождащо устройство, размер 33G за нежно получаване на капка кръв.
 
Снабдени с предпазно капаче и изключително тънки за почти безболезнено получаване на капка кръв.
 
Изключително подходящи за деца и хора с много нежна кожа.
 
Съвместими с всички убождащи устройства с изключение на AccuChek Softclix и Securject Pro.
 
 
Съдържание:
50, 100 или 200 бр.

Lanzetten 33G:  (© )
Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.