Wellion sharps container

Wellion контейнери за остри предмети


Wellion контейнери за остри предмети
 
За безопасно изхвърляне на използвани игли
 
Използваните игли (от инсулинови писалки или от убождащи устройства) трябва да се изхвърлят в безопасен контейнер, осигурен срещу отваряне.
 
Отвинтете използваната игла от инсулиновата писалка (може да използвате външната капачка на иглата). Изхвърлете я в контейнера Wellion.
 
Веднъж затворен, капака на контейнера Wellion вече не може да се отвори. Това гарантира, че използваните игли вътре ще се изхвърлят безопасно.
 
Така се предпазват странични хора от контакт с използвана игла.

Wellion container :  (© )
Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.