Технически характеристики

Wellion GALILEO GLU/KET - Технически характеристики

 

Кодиране:   БЕЗ КОДИРАНЕ
Екран:     Със задно осветяване
вграден бутон за изхвърляне: Wellion GLU/KET plus 
Маркери: четири различни маркери
Големи, ясни циф: Да
Аларми за хипо- и хиперглике мия: Да
Усреднени:  1, 7, 14, 30, 60 & 90
Алармени:  6
Осветяемо гнездо за тест лентата:  yes
Време за измерване: 5 Секунди  (GLU)
8 Секунди  (KET)
Кръвна проба (микролитри): 0,5 (GLU)
0,8 (KET)
Памет: 500(GLU)
100(KET)
Живот на батериите: 1000 измервания
Батерии: 2 алкални батерии, тип ААА
Изход за PC: да - USB
Принцип на измерване: Биосензорен
Размери: 60 x 90 x 20 mm
Тегло (g):      67g
Обхват на измерван :    1,1 - 33,3 mmol/l (GLU)
0,1 - 8,0 mmol/l (KET)
Параметър:     Глюкоза & кетонни
Реакционна зона извън апарата:  Да
Autostart:  Да
Дата и ча: Да
Калибриран към: Плазма
Автоматично засмукване на пробата: Да
Тест ленти: Wellion GALILEO GLU
Wellion GALILEO KET
Програмно осигуряване Diabass

Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.