Тест ленти Wellion LUNA CHOL

Тест ленти Wellion LUNA CHOL – за измерване на холестерол


Тест лентите Wellion LUNA са високо технологичен продукт. Те съдържат няколко слоя с вградени електроди. В реакционната зона на тест лентата е нанесен биологичен материал. При взаимодействието му с кръвната проба се генерира слаб електрически ток, който посредством електродите се отчита от апарата и се преобразува в резултат на екрана.
 
При измерването на холестерола се използва технология за автоматично кодиране.
 
По време на разработване на продукта, бе решено тест лентите да бъдат с размер, позволяващ лесното боравене с тях и поставяне в апарата.
 
Краят на тест лентите, където се подава капката кръвна проба е достатъчно далеч от апарата, като засмукването на пробата става автоматично.
 
За употреба с апарат Wellion LUNA
 
Съдържание:
5 или 10 броя

LUNA CHOL TS 10er:  (© )
Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.