Тест ленти Wellion LUNA GLU

Тест ленти Wellion LUNA GLU  - за измерване на кръвна захар


Тест лентите Wellion LUNA са високо технологичен продукт. Те съдържат няколко слоя с вградени електроди. В реакционната зона на тест лентата е нанесен биологичен материал – глюкозо-оксидаза. Този ензим взаимодейства по специфичен начин с глюкозата в кръвта. В резултат на това се генерира слаб електрически ток, който посредством електродите се отчита от апарата и се преобразува в резултат на екрана.
 
Тест лентите за кръвна захар Wellion LUNA работят с технология БЕЗ КОДИРАНЕ, което гарантира удобство при използване.
 
По време на разработване на продукта, бе решено тест лентите да бъдат с размер, позволяващ лесното боравене с тях и поставяне в апарата.
 
Краят на тест лентите, където се подава капката кръвна проба е достатъчно далеч от апарата, като засмукването на пробата става автоматично.
 
За употреба с апарат Wellion LUNA.
 
Съдържание:
10 или 50 брояLUNA GLU TS 10er:  (© )
Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.