Тест ленти Wellion GALILEO KET

Тест ленти Wellion GALILEO KET


Тест лентите за кетони Wellion GALILEO са пред- назначени за използване с апарата Wellion GALILEO GLU/KET за количествено измерване на кетонни тела във венозна или капилярна цяла кръв.
Тест лентите за кетони Wellion GALILEO са калибрирани спрямо кръвна плазма с цел лесно сравнение с лаораторни резултати. Тест лентите се използват за самотестване от хора с диабет или здравни специалисти.
 
Тест лентите за кето- ни Wellion GALILEO не са предназначени за нео- натална употреба или за поставяне на диагноза свързана с диабетна кетоацидоза.

GALILEO KET TS Box:  (© )
Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.