Тест ленти Wellion CALLA
> www.wellion.bg/bg/../Teststrips/wellion_call

Тест ленти MED TRUST Light


Тест лентите MED TRUST Light са предназначени за използване с апарати за кръвна захар Wellion CALLA с цел количествено определяне нивото на кръвна захар в капка прясна капилярна кръв.
 
Тест лентите Wellion CALLA са подходящи за използване както в домашни условия, така и от здравни специалисти.
 
Съдържание
10 или 50 броя

MED TRUST Light TS Box:  (© )
Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.