Тест ленти Wellion GALILEO GLU

Тест ленти Wellion GALILEO GLU


Тест лентите Wellion GALILEO са предназначени за използване с апарати за кръвна захар Wellion GALILEO с цел количествено определяне нивото на кръвна захар в капка прясна капилярна кръв.
 
Тест лентите Wellion GALILEO GLU/KET са подходящи за използване както в домашни условия, така и от здравни специалисти.
 
Съдържание
10 или 50 броя

GALILEO GLU TS 50Stk.:  (© )
GALILEO GLU 10Stk.:  (© )
Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.