Тест-ленти Wellion NEWTON
> www.wellion.bg/bg/../Teststrips/newton_ts

Тест-ленти за кръвна глюкоза Wellion NEWTON

за измерване на кръвна захар с Wellion NEWTON GDH-FAD BTE
ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОСТОВЕРНА СТОЙНОСТ НА КРЪВНАТА ЗАХАР С ЕДНА МАЛКА КАПКА КРЪВ

Тест-лентите за измерване на кръвна захар Wellion NEWTON GDH-FAD се използват с апарата Wellion NEWTON и служат за измерване на нивата на кръвна захар. Тест-лентите Wellion NEWTON могат да се използват за тестване с прясна капилярна/венозна  кръв и прясна неонатална кръв.
 
Апаратът Wellion NEWTON е идеален за домашно тестване, както и за използване от специалисти.
 
Работа
1. Вземете тест-лента за кръвна захар Wellion NEWTON от флакона с тест-ленти и го затворете веднага. Поставете тест-лентата в апарата, за да го включите. На дисплея ще видите мигащ символ на капка кръв и символ на тест-лента.
2. Натиснете лансиращото устройство (с нова ланцета) към страничната част на върха на пръста и натиснете бутона за освобождаване, за да убодете и получите капка кръв.
 
3. Сега притиснете върха на тест-лентата под лек ъгъл към кръвта. Тестовата лента засмуква кръвта като сламка. Апаратът издава звуков сигнал, за да ви уведоми, когато има достатъчно кръв за теста. Дисплеят показва обратно броене и след няколко секунди на дисплея се показва резултатът от измерването.
 
Полезна информация (флакон)
• Не използвайте тест-ленти с изтекъл срок на годност. Проверете датата на валидност, отпечатана върху флакона и опаковката на тест-лентата.
 
• Затворете флакона с тест-ленти НЕЗАБАВНО след изваждане на тест-лентa, за да предпазите останалите от влага.
 
• Използвайте тест-лентите веднага след изваждането им от флакона.
 
•  Не използвайте мокри или повредени тест-ленти.
 
•  Избягвайте пряка слънчева светлина и топлина. Съхранявайте тест-лентите в суха и хладна среда (не в банята).
 
• Напишете датата на отваряне върху етикета на флакона с тест- ленти. Изхвърлете останалите тестови ленти 6 месеца след първото им отваряне.
 
• Изхвърляйте използваните тестови ленти и ланцета веднага след тестването.
 
Бройки за опаковане: 10 броя или 50 броя

NEWTON 2x25vial:  (© )
NEWTON 10vial:  (© )
Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.