Тест ленти Wellion LUNA UA
> www.wellion.bg/bg/../Teststrips/luna_ts_ua

Тест ленти за пикочна киселина Wellion® LUNA


За употреба с апаратите от серията
Wellion LUNA за измерване концентрацията на пикочна киселина в капилярна кръв.

Предназначение

  • За измерване концентрацията на пикочна киселина в капилярна кръв от пръста.
  • Тестът може да се извършва самостоятелно в домашни условия и също от здравен персонал.
  • Само за In vitro(извън тялото) употреба.


LUNA TS UA:  (© )
Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.